Hur enkelt kan det bli?

 

•  Journalprogram med rapportering till Landsting (ARV, Privera, Priva m.fl.)

 

Läs mer...

 

•  Journalprogram och kassasystem

- hand i hand

 

Läs mer...

 

Detaljerad information -  klicka här...

   Journalprogram - Journalsystem


Vad är det för skillnad på ett journalprogram och ett journalsystem?

Egentligen är det samma sak, ett datorprogram som lagrar journaler, patientdata och ekonomi. För större praktiker och sjukhus har man nätverksversioner av programmen. Om antal användare är stort brukar man tala om journalsystem. Om det bara är en eller några få användare brukar man tala om journalprogram.

 

File it! finns i enanvändarversion samt i nätverksversion med upp till 200 användare.

 

 

Läs mer om File it!www.vektor.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2018 journalprogram.org  

JOURNALPROGRAM 

www.journalprogram.org